Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Nghị quyết 2758 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc không cho phép thử thách, nguyên tắc “Một nước Trung Quốc” không thể lay chuyển

2022-10-26 11:45:25(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc một số thế lực của Mỹ gieo rắc luận điệu sai trái về Nghị quyết 2758 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc chưa giải quyết quy chế của Đài Loan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 25/10 chỉ rõ, Nghị quyết 2758 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc không cho thép thử thách, nguyên tắc “Một nước Trung Quốc” không thể lay chuyển.

Ông Uông Văn Bân cho biết, ngày 25/10/1971, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 26 đã thông qua Nghị quyết 2758 với số phiếu ủng hộ áp đảo. Nghị quyết này không những xác định “khôi phục tất cả quyền lợi của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, công nhận đại diện của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là đại diện hợp pháp duy nhất của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc”, mà còn yêu cầu trục xuất “đại diện” nhà đương cục Đài Loan khỏi chiếc ghế bị chiếm giữ phi pháp.

Biên tập viên:Duy Hoa