An toàn đáng tin cậy, năng lực mạnh mẽ! Khám phá “buồng lái” chuyên dụng của mô-đun thí nghiệm Mộng Thiên

2022-10-26 14:25:02(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tên lửa đẩy Trường Chinh 5-B là tên lửa đẩy tầm thấp có năng lực mạnh nhất của Trung Quốc, tính đến nay, tên lửa đẩy Trường Chinh 5-B đã hoàn thành tốt đẹp các nhiệm vụ phóng mô-đun lõi Thiên Hòa và mô-đun thí nghiệm Vấn Thiên trên trạm không gian. Nhiệm vụ phóng mô-đun thí nghiệm Mộng Thiên lần này là nhiệm vụ phóng mô-đun chủ thể lên trạm không gian lần thứ ba của tên lửa đẩy Trường Chinh 5-B.

Tên lửa đẩy Trường Chinh 5-B không những an toàn đáng tin cậy, năng lực mạnh mẽ, còn có thể tạo ra những “khoang hành khách” khác nhau cho những “hành khách” khác nhau.

Trong tương lai, tên lửa đẩy Trường Chinh 5-B còn thực hiện nhiệm vụ phóng kính viễn vọng cỡ lớn của Trung Quốc nhằm tuần tra trạm không gian, đáp ứng nhu cầu của Trung Quốc trong việc thăm dò tầng sâu của vũ trụ.

Biên tập viên:Vũ Minh