Trung Quốc sẽ tích cực xin đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2031

2022-10-25 14:39:19(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Tổng cục Thể thao Nhà nước, Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc phối hợp in và ban hành “Phương án cải cách và phát triển bóng đá nữ Trung Quốc giai đoạn 2022-2035”, đưa ra mục tiêu phát triển theo ba giai đoạn năm 2025, 2030 và 2035, trong đó, tích cực xin đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2031 được đưa vào là một trong những mục tiêu của giai đoạn thứ ba trong “Phương án”.

“Phương án” yêu cầu, đến năm 2025, cải thiện môi trường và không khí phát triển bóng đá nữ Trung Quốc.

Đến năm 2030, bóng đá nữ Trung Quốc trở lại hàng ngũ đứng đầu thế giới.

Đến năm 2035, bóng đá nữ Trung Quốc thực hiện phát triển toàn diện. Bóng đá trở thành hoạt động thể thao mà nữ giới phổ biến có thể tham gia; trình độ tổ chức và tham gia thi đấu của bóng đá nữ đạt đến trình độ thế giới; tích cực xin đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2031, phấn đấu giành vị trí 3 ngồi đầu tại Giải vô địch bóng đá nữ 2031 và Ô-lim-pích 2032.

Biên tập viên:Vũ Minh