Phát triển chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công cuộc xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại

2022-10-24 16:06:15(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/10, Phó Chủ nhiệm chuyên trách công việc thường ngày của Văn phòng Ủy ban sâu sắc cải cách toàn diện Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Mục Hồng cho biết, Báo cáo của Đại hội Đảng lần thứ XX xác định phát triển chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công cuộc xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, tiếp tục nêu bật ý nghĩa toàn cục và lâu dài của chất lượng phát triển.

Tại buổi họp báo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc giới thiệu Báo cáo Đại hội Đảng lần thứ XX, ông Mục Hồng chỉ rõ, Báo cáo Đại hội Đảng lần thứ XX đã bố trí chiến lược về làm thế nào thúc đẩy phát triển chất lượng cao, những biện pháp chiến lược này vừa phù hợp với tình hình trước mắt, vừa hướng tới tương lai, có lợi cho xóa bỏ mối lo ngại của bên ngoài, tăng cường niềm tin vào sự phát triển của Trung Quốc.

Biên tập viên:Duy Hoa