Học giả Việt Nam: Sự lãnh đạo của Đảng là bí quyết sáng tạo nên “kỳ tích” của Trung Quốc

2022-10-23 17:06:59(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Từ một đất nước đói nghèo và bị áp bức, song chỉ trong vòng 70 năm ngắn ngủi, Trung Quốc đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, với GDP bình quân đầu người đã đạt tới 12 nghìn đô-la Mỹ. Sự phát triển vượt bậc vĩ đại của Trung Quốc thể hiện ở quy mô ngành sản xuất xếp hàng đầu thế giới, cả nước xây dựng được một mạng đường sắt với 146 nghìn ki-lô-mét, mạng đường bộ với hơn 5 triệu ki-lô-mét…Những con số kể trên đã phản ánh kỳ tích trong lịch sử phát triển thế giới được sáng tạo bởi Trung Quốc. Vậy “Bí quyết” thần kỳ của sự phát triển kinh tế  nhanh chóng của Trung Quốc là gì? Vấn đề này đã thu hút sự quan tâm và suy nghĩ của cả thế giới, trong đó Phó Khoa Kinh tế-chính trị Học viện Báo chí và Tuyên truyền Việt Nam, Nguyễn Thị Kim Thu cho rằng, sự lãnh đạo của Đảng chính là bí quyết đã sáng tạo nên“kỳ tích”của Trung Quốc.

TS Nguyễn Thị Kim Thu cho rằng, sự phát triển của một nước cần có một chính đảng vững mạnh. Sự kiên quyết giữ gìn uy tín của Ban chấp hành Trung ương và sự lãnh đạo thống nhất tập trung, chính là sự đảm bảo chính trị căn bản cho kỳ tích phát triển kinh tế Trung Quốc. Đây là một điều rất quan trọng. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc luôn kiên trì với quan điểm tất cả mọi xuất phát phải từ thực tế của bản thân nước mình; hoàn thiện chính sách tương ứng; phát huy đầy đủ tính tích cực, tính chủ động và tính sáng tạo của nhân dân để phát triển. Đồng thời, thông qua việc hoàn thiện và thúc đẩy cơ chế thực thi quyết sách quan trọng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đảm bảo kiên quyết giữ gìn uy tín và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương, bằng thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực, các mặt và các khâu công tác kinh tế. Ví như, biên chế và thực thi Quy hoạch 5 năm phát triển kinh tế quốc dân và phát triển xã hội, đây là phương thức quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với quản lý đất nước.

TS Nguyễn Thị Kim Thu cho biết, việc luôn kiên trì với quan điểm phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, đã trở thành nguồn động lực sáng tạo nên “kỳ tích” của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy việc “toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ” làm tôn chỉ căn bản; đặt “tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm” vào vị trí quan trọng. “Đại diện cho lợi ích căn bản của đông đảo nhân dân” là điểm xuất phát và điểm tựa cho mọi mặt công tác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên cơ sở đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn chú trọng đến việc tăng cường xây dựng an sinh xã hội, tập trung giải quyết các vấn đề lợi ích mà quần chúng nhân dân quan tâm nhất, trực tiếp nhất và thiết thực nhất; kiên định bất di bất dịch đi theo con đường cùng giàu, nỗ lực để toàn thể nhân dân, mà ở đó trẻ thơ được nuôi dưỡng, người học có trường, người lao động có thù lao, ốm đau được khám chữa, về già được chăm sóc, người ở có nhà, khó khăn được nâng đỡ, đời sống của nhân dân được cải thiện toàn diện. Từ những điều này đã nâng cao rõ rệt ý thức về việc đạt được những điều mong muốn, về niềm hạnh phúc, cũng như thấy được về sự an toàn của người dân Trung Quốc.

Nhìn vào lịch sử phát triển của Trung Quốc cho thấy, chính nhờ có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã khiến Trung Quốc từ một đất nước “một nghèo hai trắng” (công nông nghiệp và văn hoá, khoa học kỹ thuật đều kém phát triển)từng bước khôi phục kinh tế, thực hiện từ không đến có, từ yếu đến mạnh. Qua hơn 40 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã tìm kiếm được con đường phát triển kinh tế mới, từ kinh tế bao cấp đi đến kinh tế thị trường, phá bỏ mô hình kinh tế cứng nhắc; nhất là từ Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc đã xác định phát triển chính là quy luật vững chắc, tăng cường ý thức cấp bách và ý thức về sứ mệnh phát triển kinh tế, kiên trì đi con đường phát triển kinh tế chất lượng cao. TS Nguyễn Thị Kim Thu nêu rõ, Đảng Cộng sản Trung Quốc là lực lượng then chốt thực hiện phát triển đi đôi với sự ổn định. Những kinh nghiệm quý báu của Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự tham khảo quan trọng cho Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn là một Đảng cầm quyền luôn quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”, để không ngừng tiến bước trên con đường thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội.


Biên tập viên:Sảnh Hoa