Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc tại Bắc Kinh – Đồng chí Tập Cận Bình chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị

2022-10-22 22:10:07(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng ngày 22/10, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Tại phiên bế mạc, 2.338 đại biểu bầu ra Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới, thông qua Nghị quyết về Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX, Nghị quyết về Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XIX, Nghị quyết về “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi)”.

Đại hội nhất trí đưa những thành quả lý luận mới của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới kể từ Đại hội Đảng lần thứ XIX vào “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc”, và căn cứ vào nhiệm vụ trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc được đặt ra tại Đại hội Đảng lần thứ XX, điều chỉnh và hoàn thiện sự trình bày về mục tiêu phấn đấu, xác định mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế và xã hội Trung Quốc là, đến năm 2035, cơ bản hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa; đến giữa thế kỷ này, hoàn thành xây dựng Trung Quốc thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, tức là “Mục tiêu 100 năm thứ hai”.

Đồng chí Tập Cận Bình chủ trì và phát biểu tại phiên bế mạc cùng ngày. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc đi qua chặng đường phấn đấu 100 năm, lại mở ra hành trình dự thi mới. Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn có niềm tin, có năng lực lập nên những kỳ tích mới và lớn hơn được thế giới ghi nhận trong thời đại mới và hành trình mới. Đồng chí Tập Cận Bình kêu gọi toàn Đảng dẫn dắt nhân dân các dân tộc toàn quốc đoàn kết và phấn đấu vì xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Biên tập viên:Vũ Minh