Các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX sẽ có buổi gặp mặt phóng viên Trung Quốc và nước ngoài vào ngày 23/9

2022-10-22 14:42:37(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Khoảng 12 giờ trưa ngày 23/10,  Các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị do Hội nghị Toàn thể lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX bầu ra sẽ có buổi gặp mặt phóng viên Trung Quốc và nước ngoài.

Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc sẽ phát sóng trực tiếp buổi gặp mặt này.

Biên tập viên:Vũ Minh