Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xi-xu-lít: “Ủng hộ Sáng kiến Phát triển toàn cầu và Sáng kiến An ninh toàn cầu, dốc sức xây dựng một thế giới đa cực"

2022-10-22 15:21:39(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, khi trả lời phỏng vấn độc quyền của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xi-xu-lít cho biết, Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu và cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất đều có ý nghĩa tích cực. Có hơn 200 quốc gia với dân số khoảng 8 tỷ người trên thế giới, nếu thế giới không an ninh, các nước không quan tâm vận mệnh cùng chung, hay không quan tâm về phát triển bao trùm và an ninh của thế giới, thì thế giới sẽ rơi vào tình tráng chia cắt. Lào sẵn sàng ủng hộ và cùng nhau lên tiếng, phấn đấu thực hiện hòa bình và dân chủ thực sự trên thế giới. Lào giống như Trung Quốc, là một nước đang phát triển. Chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, dốc sức xây dựng một thế giới đa cực, phát triển toàn cầu hóa, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng một thế giới đáng sống hơn.

Biên tập viên:Vũ Minh