Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc tại Bắc Kinh

2022-10-22 13:30:25(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 22/10, Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc—đảng cầm quyền của Trung Quốc làm việc trong 7 ngày đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, thông qua Nghị quyết về Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Nghị quyết về Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, Nghị quyết về “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi)”.

Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ban Chấp hành Trung ương do Đại hội bầu ra là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức 5 năm 1 lần.

Biên tập viên:Vũ Minh