Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xi-xu-lít: "Trung Quốc đã trở thành lực lượng trụ cột bảo vệ hòa bình và ổn định của thế giới"

2022-10-22 16:45:52(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tin Đài chúng tôi: Mới đây, khi trả lời phỏng vấn độc quyền của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Chủ tịch nước Lào Thoong-lun Xi-xu-lít cho biết, tôi ấn tượng nhất là những thay đổi to lớn của Trung Quốc, trước tiên là sự phát triển vững chắc của kinh tế Trung Quốc, thứ hai là đất nước Trung Quốc an ninh và ổn định, tiếp theo là vị thế quốc tế của Trung Quốc nâng cao, cũng như vai trò của Trung Quốc đối với các nước đang phát triển ngày càng lớn hơn, hiện nay Trung Quốc đã trở thành lực lượng trụ cột bảo vệ hòa bình và ổn định của thế giới. Chúng tôi tin chắc rằng, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn sẽ đạt được những thành quả to lớn, mang lại phúc lợi cho toàn thể nhân dân Trung Quốc. Những thành quả này sẽ trở thành động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Biên tập viên:Vũ Minh