Bầu ra Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX

2022-10-22 11:27:01(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX.

Biên tập viên:Vũ Minh