Trung tâm Báo chí Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức buổi phỏng vấn chung thứ 4

2022-10-20 11:00:19(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tối 19/10, tại Trung tâm Báo chí Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra buổi phỏng vấn chung thứ 4, Người phát ngôn đoàn đại biểu các tỉnh thành gồm Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Tây Tạng, Thiểm Tây và Cam Túc tham dự và giới thiệu tình hình học tập và thảo luận báo cáo chính trị Đại hội của mỗi đoàn đại biểu. Đồng thời còn kết hợp thực tế, giới thiệu những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương kể từ Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay.

Biên tập viên:Kiều Quân