Đại sứ Giải trừ quân bị Trung Quốc Lý Tùng trình bày toàn diện lập trường giải trừ quân bị vũ khí hạt nhân của Trung Quốc

2022-10-20 14:25:33(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 18/10, khi phát biểu chuyên đề về vấn đề giải trừ quân bị vũ khí hạt nhân tại Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, Đại sứ Giải trừ quân bị Trung Quốc Lý Tùng đã trình bày toàn diện lập trường của Trung Quốc.

Đại sứ Lý Tùng cho biết, Trung Quốc nhất quán chủ trương cấm toàn diện và tiêu hủy triệt để vũ khí hạt nhân. Hiện nay, môi trường an ninh chiến lược toàn cầu tiếp tục xấu đi. Những vấn đề như vai trò của vũ khí hạt nhân, rủi ro xảy ra chiến tranh hạt nhân, v.v., một lần nữa gây sự quan tâm cao độ của cộng đồng quốc tế. Liên Hợp Quốc cần phải đưa ra câu trả lời cho vấn đề giải trừ quân bị vũ khí hạt nhân.


 

Biên tập viên:Thu Nguyệt