Nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình bảo đảm nhân dân Trung Quốc là người làm chủ

2022-10-19 10:14:51(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 16/10 khai mạc tại Bắc Kinh, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX trình bày báo cáo chính trị với Đại hội, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã trình bày toàn diện đặc trưng và ưu thế của nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, định hướng cho Trung Quốc phát triển nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới. Đây là cửa sổ quan trọng cho cộng đồng quốc tế quan sát chất lượng của nền dân chủ Trung Quốc.

Thế nào là nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình? Đó là sáng tạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đoàn kết dẫn dắt nhân dân theo đuổi dân chủ, phát triển dân chủ và thực hiện dân chủ. Mô hình dân chủ này kết nối bầu cử, hiệp thương, quyết sách, quản lý và giám sát dân chủ, khiến các khâu trong đời sống chính trị quốc gia và đời sống xã hội đều có thể lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phản ánh nguyện vọng của nhân dân. Mô hình dân chủ xuyên suốt cả quá trình, đa phương hóa, đa dạng hóa, che phủ cả nước, để nhân dân Trung Quốc thực sự là người làm chủ.

10 năm qua, từ giải quyết vấn đề nghèo cùng cực mang tính cột mốc, hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện đến mở ra hành trình mới hoàn thành xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, hướng tới mục tiêu cùng giàu, nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình thể hiện sức sống bừng bừng và mạnh mẽ.

Thế giới là đa dạng, mô hình dân chủ cũng luôn không phải là riêng rẽ. Chỉ có chế độ dân chủ cắm rễ trên mảnh đất ở nước mình, thích hợp với tình hình trong nước mới là đáng tin cậy nhất, hiệu quả nhất.

Biên tập viên:Kiều Quân