Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc họp phiên thứ hai – Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì phiên họp

2022-10-19 10:14:04(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Chiều 18/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp phiên thứ hai.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì phiên họp.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX, dự thảo Nghị quyết về Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa XIX, dự thảo Nghị quyết về “Điều lệ Đảng” sửa đổi giao các đoàn đại biểu thảo luận.

Hội nghị đã thông qua danh sách đề nghị của ủy viên và ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khoá XX, ủy viên và ủy viên dự khuyết Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương giao các đoàn đại biểu cân nhắc, xem xét.

Hội nghị đã thông qua quy chế bầu cử qua xem xét của các đoàn đại biểu.

Biên tập viên:Kiều Quân