Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội Đảng lần thứ XX đề xuất Trung Quốc sẽ trù tính sự phát triển từ tầm cao chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên

2022-10-17 14:30:34(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 16/10 khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX trình bày báo cáo chính trị với Đại hội, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, tôn trọng tự nhiên, thuận theo tự nhiên, bảo vệ thiên nhiên là đòi hỏi nội tại trong xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện. Cần tạo dựng vững chắc và thực hiện quan niệm non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc, hoạch định kế hoạch phát triển từ tầm cao chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Báo cáo đề xuất một loạt biện pháp cụ thể về phát triển xanh, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh chuyển đổi sang mô hình phát triển xanh, thực thi hành động thúc đẩy lượng phát thải các-bon đạt đỉnh một cách có kế hoạch và theo từng bước, đi sâu thúc đẩy cuộc cách mạng năng lượng, tăng cường sử dụng hiệu quả than đá sạch, đẩy nhanh quy hoạch, xây dựng hệ thống năng lượng kiểu mới, tích cực tham gia quản trị toàn cầu về ứng phó biến đổi khí hậu.

Gần 10 năm qua, Trung Quốc là nước có diện tích trồng cây gây rừng lớn nhất thế giới, đã chiếm tỷ trọng 25% trong tổng diện tích rừng mới tăng trên thế giới.

 

Biên tập viên:Kiều Quân