Mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân là sự theo đuổi quyết chí không thay đổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc

2022-10-17 14:31:16(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

“Nước non là nhân dân, nhân dân là nước non”. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 16/10 khai mạc tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Tập Cận Bình thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX trình bày báo cáo chính trị với Đại hội. Trong đó, “nhân dân” là cụm từ được nhắc đến từ đầu chí cuối.

Thế giới ngày nay, rất ít chính đảng như Đảng Cộng sản Trung Quốc coi việc bảo vệ lợi ích căn bản của nhân dân là sự theo đuổi cao nhất, đồng thời kiên trì phấn đấu bền bỉ vì điều đó.

Đặc biệt kể từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân Trung Quốc trải qua ba sự kiện lớn: Một là, chào đón kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc; hai là, Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới; ba là, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử cuộc chiến công kiên thoát nghèo, hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, thực hiện mục tiêu phấn đấu Một trăm năm thứ nhất.

Từ GDP bình quân đầu người đạt 12 nghìn 500 USD đến tầng lớp trung lưu vượt 400 triệu người; từ kiên trì nhân dân trên hết, mạng sống trên hết, trù tính chung phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội thu được thành quả tích cực quan trọng đến hoàn thành xây dựng hệ thống giáo dục, bảo đảm xã hội và vệ sinh y tế quy mô lớn nhất thế giới...Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên trì tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, không ngừng thực hiện cam kết trịnh trọng “để nhân dân có cuộc sống tốt đẹp”.

Cuộc thăm dò ý dân theo dõi liên tục trong 13 năm của Đại học Ha-vớt cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc của người dân Trung Quốc lâu nay luôn giữ ở mức trên 90%, đứng đầu toàn cầu.

Chuyên gia Kê-ni-a về vấn đề quan hệ quốc tế cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện quan điểm cầm quyền nhân dân trên hết đã là sự tham khảo rất tốt cho các nước khác.

Biên tập viên:Kiều Quân