Tư tưởng mới trong điển tích: Nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình

2022-10-17 14:42:02(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 16/10 khai mạc trọng thể tại Bắc Kinh, Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX trình bày báo cáo chính trị với Đại hội, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ: “Nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình là thuộc tính bản chất của nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, là nền dân chủ rộng rãi nhất, chân thực nhất và hiệu quả nhất”.

Khác với dân chủ kiểu bỏ phiếu “nhân dân bầu người làm chủ” của phương Tây, tại Trung Quốc, dân chủ trước tiên thể hiện ở “nhân dân là người làm chủ”, mọi quyền lực quốc gia thuộc về nhân dân, chế độ Đại hội Đại biểu nhân dân là sự bảo đảm căn bản về chế độ cho nhân dân là người làm chủ. Nền dân chủ của Trung Quốc còn thể hiện ở “dân tự chủ”, việc của nhân dân do nhân dân quản lý, việc của nhân dân do nhân dân thực hiện. Chế độ tự trị quần chúng ở cơ sở là hòn đá tảng quan trọng của nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình. Trong khi chế độ tự trị khu vực dân tộc là một thực tiễn quan trọng của nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình tại khu vực dân tộc, cũng là một sáng tạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi lãnh đạo đất nước thống nhất nhiều dân tộc.

Khác với “chế độ bầu cử” của phương Tây, nền dân chủ của Trung Quốc được thể hiện trong cả quá trình và che phủ toàn diện. Tại Trung Quốc, từ việc nhỏ của người dân đến việc lớn quốc gia đều được giải quyết bằng hình thức dân chủ ở cơ sở và dân chủ hiệp thương.

Đơn cử Đại hội Đảng lần thứ XX lần này, là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng cầm quyền, Đại hội là sự thể hiện sống động về nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình. Trước tiên, 2.296 đại biểu thay mặt hơn 96 triệu đảng viên dự Đại hội mang tính đại diện rộng rãi, các đại biểu thay mặt và phản ánh mong muốn của đảng viên trong các ngành và các lĩnh vực.

Ngoài ra, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc còn triệu tập buổi tọa đàm với các nhân sĩ ngoài đảng, nghe ý kiến và kiến nghị của đại diện Trung ương các đảng phái dân chủ, người phụ trách hiệp hội doanh nghiệp cả nước và nhân sĩ không đảng phái về báo cáo chính trị trình bày với Đại hội Đảng lần thứ XX.

Biên tập viên:Kiều Quân