Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh

2022-10-16 10:29:20(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: 10 giờ sáng 16/10, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Hơn 2.300 đại biểu và khách mời đặc biệt dự hội nghị, bạn bè ngoài Đảng và các đồng chí phụ trách liên quan dự thính hội nghị. Đại hội diễn ra từ ngày 16 đến ngày 22/10.

Hội nghị sẽ nghe và xem xét Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX, xem xét Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XIX, nghiên cứu, thảo luận thông qua “Điều lệ Đảng” sửa đổi, bầu Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới.

Biên tập viên:Mẫn Linh