Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc tại Bắc Kinh – Tổng Bí thư Tập Cận Bình trình bày báo cáo chính trị với Đại hội

2022-10-16 16:40:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng 16/10 khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Tổng Bí thư Tập Cận Bình thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX trình bày báo cáo chính trị với Đại hội.

Báo cáo đã nhìn lại công tác 5 năm qua và sự biến đổi vĩ đại trong 10 năm thời đại mới kể từ Đại hội Đảng lần thứ 18 đến nay, nêu rõ sứ mệnh và nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên hành trình mới trong thời đại mới, tức kể từ nay, nhiệm vụ trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đoàn kết, dẫn dắt nhân dân các dân tộc cả nước hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, thực hiện mục tiêu phấn đấu Một trăm năm thứ hai, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt hai mục tiêu phấn đấu Một trăm năm cho sự phát triển của Trung Quốc. Mục tiêu phấn đấu Một trăm năm đầu tiên xây dựng xã hội khá giả toàn diện đã được hiện thực hóa khi kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm ngoái. Báo cáo đã triển vọng vĩ mô và bố trí cụ thể về mục tiêu phấn đấu Một trăm năm thứ hai, tức hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Trung Quốc mới vào giữa thế kỷ này. Báo cáo nêu rõ, Trung Quốc đã đi lên hành trình mới xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, 5 năm tới là thời kỳ then chốt mở đầu và cất bước. Báo cáo đã đề ra tư duy mới, chiến lược mới và biện pháp mới hướng tới mục tiêu phấn đấu Một trăm năm thứ hai từ các mặt gồm tập trung thúc đẩy phát triển chất lượng cao, tăng cường sự nâng đỡ của nhân tài cho xây dựng hiện đại hóa, đảm bảo nhân dân là người làm chủ, thúc đẩy xây dựng Trung Quốc pháp quyền, nâng cao đẳng cấp đời sống nhân dân, thúc đẩy sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, bảo vệ an ninh quốc gia và ổn định xã hội, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại....

Hơn 2.300 đại biểu và đại diện được mời tham dự phiên khai mạc ngày 16/10, bạn bè ngoài Đảng và người phụ trách liên quan dự thính hội nghị.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra từ ngày 16 đến ngày 22/10. Hội nghị sẽ nghe và xem xét Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX, xem xét Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XIX, nghiên cứu, thảo luận thông qua “Điều lệ Đảng” sửa đổi, bầu Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới.

Biên tập viên:Kiều Quân