Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp phiên trù bị – đồng chí Tập Cận Bình chủ trì hội nghị

2022-10-15 22:29:05(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:
Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 15/10, tại Bắc Kinh, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp phiên trù bị.

Đồng chí Tập Cận Bình chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 22 người và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 243 người, thông qua đồng chí Vương Hộ Ninh làm Tổng Thư ký Đại hội. Hội nghị đồng thời thông qua bộ máy tổ chức và nhiệm vụ công tác của Ban Thư ký Đại hội.

Hội nghị còn thông qua chương trình làm việc của Đại hội Đảng lần thứ 20: Nghe và xem xét báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX; xem xét báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XIX; nghiên cứu, thảo luận và thông qua “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc” (sửa đổi); bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XX; bầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX.

Biên tập viên:Mẫn Linh