Tổng số đàn giống gấu trúc được nuôi nhốt trên toàn cầu đạt 673 con, tăng gần gấp đôi trong 10 năm

2022-10-12 13:56:25(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 11/10, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Gấu trúc Trung Quốc Đoàn Triệu Cương cho biết, trong 10 năm qua, kỹ thuật nhân giống gấu trúc phát triển nhanh chóng, hiện nay tổng số đàn giống gấu trúc được nuôi nhốt trên toàn cầu đạt 673 con, tăng gần gấp đôi so với 10 năm trước.

Tổng số đàn giống gấu trúc hoang dã ở Trung Quốc đã từ 1.114 con của thập niên 80 của thế kỷ 20 tăng lên 1.864 con, diện tích khu bảo tồn gấu trúc tăng mạnh.

10 năm qua, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Gấu trúc Trung Quốc đã phát triển các kỹ thuật gồm: nuôi ở khu bán hoang dã, thả lại vào rừng và theo dõi gấu trúc, cả thảy có 10 con gấu trúc nhân giống được thả lại vào rừng, trong đó có 9 con còn sống.

Trung tâm còn dẫn đầu triển khai nghiên cứu đưa gấu trúc nuôi nhốt về rừng và giao phối với gấu trúc hoang dã, cả thảy đưa 6 con gấu trúc cái gồm cả gấu trúc hoang dã được cứu hộ và gấu trúc nhân giống thả lại vào rừng, tính đến nay có 10 con gấu trúc được sinh ra, trong đó có 8 con còn sống.

Biên tập viên:Vũ Minh