Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu ra 14 thành viên Hội đồng Nhân quyền

2022-10-12 15:47:01(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 11/10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 77 tổ chức hội nghị, bầu ra 14 thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, để thay thế những thành viên kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay. Các thành viên mới sẽ nhậm chức vào ngày 1/1/2023.

Thành viên Hội đồng Nhân quyền được bầu lần này bao gồm: An-giê-ri, Ma-rốc, Nam Phi và Xu-đăng tại khu vực châu Phi; Việt Nam, Băng-la-đét, Cư-rơ-gư-xtan và Man-đi-vơ tại khu vực châu Á; Gru-di-a, Ru-ma-ni tại khu vực Đông Âu; Chi-lê và Cô-xta Ri-ca tại châu Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê; Bỉ, Đức tại Tây Âu và khu vực khác. Trong đó, Xu-đăng và Đức đã liên tục trúng cử.

Trụ sở Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đặt tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hàng năm thay đổi khoảng 1/3 thành viên Hội đồng Nhân quyền, thời gian nhiệm kỳ là 3 năm, có thể liên tục trúng cử một lần.


Biên tập viên:Thiên Thư