Khoảng cách thu nhập tương đối giữa cư dân thành thị và nông thôn ở Trung Quốc tiếp tục thu hẹp trong 10 năm qua

2022-10-12 17:05:13(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa Xã: Ngày 11/10, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã công bố một loạt báo cáo về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đến nay, báo cáo cho thấy sau khi trừ yếu tố giá cả, thu nhập bình quân đầu người của người dân Trung Quốc vào năm 2021 là 35 nghìn 128 nhân dân tệ, tăng 6,6%/năm so với năm 2012. Trong đó, tỷ lệ thu nhập bình quân đầu người giữa cư dân thành thị và nông thôn năm 2021 đã giảm 0,38 so với năm 2012, khoảng cách thu nhập tương đối giữa cư dân thành thị và nông thôn ở Trung Quốc tiếp tục thu hẹp.

Báo cáo cho thấy, với các chính sách công kiên thoát nghèo và chiến lược chấn hưng nông thôn được thúc đẩy sâu rộng, thu nhập bình quân đầu người của cư dân nông thôn tiếp tục tăng nhanh hơn cư dân thành thị.

Thu nhập của cư dân miền trung và miền tây Trung Quốc tăng nhanh, chênh lệch thu nhập tương đối giữa các vùng miền tiếp tục thu hẹp.

Biên tập viên:Vũ Minh