Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Ngân hàng Trung ương Châu Âu tiếp tục ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương

2022-10-11 14:52:08(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:


Theo tin Đài chúng tôi: Được sự phê chuẩn của Quốc vụ viện, mới đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã tiếp tục ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương, quy mô hoán đổi tiền tệ không thay đổi, với mức 350 tỷ Nhân dân tệ / 45 tỷ ơ-rô, thỏa thuận có hiệu lực trong 3 năm.

Thỏa thuận đổi tiền song phương Trung Quốc – châu Âu tiếp tục được ký kết, có lợi cho tiếp tục sâu sắc hợp tác tài chính song phương, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và đầu tư song phương, giữ gìn sự ổn định của thị trường tài chính - tiền tệ.

Biên tập viên:Thiên Thư