Bảo vệ nụ cười của thiên thần nhỏ bé

2022-10-11 14:49:03(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Hôm nay ngày 11 tháng 10, là Ngày Quốc tế trẻ em gái do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thiết lập, mong toàn cầu bằng hành động thực tế quan tâm quyền và lợi ích cùa trẻ em gái, bằng tấm lòng thương yêu bảo về nụ cười của những thiên thần nhỏ bé này.

Biên tập viên:Thiên Thư