Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX diễn ra tại Bắc Kinh

2022-10-09 15:15:03(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX sáng 9/10 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tập Cận Bình thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo công tác và đọc tờ trình về bản dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX trình lên Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ủy viên Thường vụ, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Vương Hộ Ninh đọc tờ trình về bản dự thảo “Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi)”.

 

Biên tập viên:Vũ Minh