Ngoại trưởng Nga cảnh báo Mỹ không nên tiếp tục bị cuốn vào tình hình U-crai-na

2022-10-08 15:27:33(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Phát biểu tại một hội nghị diễn ra ngày 7/10, Ngoại trưởng Nga La-vrốp cho biết, Tổng thống U-crai-na Dê-len-xi-ki ngày 6/10 kêu gọi NATO đánh đòn phủ đầu đối với Nga, phát biểu này là minh chứng cho mối đe dọa từ U-crai-na và tính cần thiết tiến hành hành động quân sự đặc biệt của Nga. Lập trường chính sách của Nga về mối đe dọa hạt nhân luôn không thay đổi, Mỹ và các đồng minh mưu toan bóp méo lập trường của Nga, đe dọa cộng đồng quốc tế. Nga cảnh báo Mỹ không nên tiếp tục bị cuốn vào tình hình U-crai-na.

Biên tập viên:Dung Dung