Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời phóng viên về Dự thảo nghị quyết về Tân Cương của Mỹ không được thông qua tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

2022-10-07 14:30:00(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Theo Tân Hoa xã:Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời phóng viên về Dự thảo nghị quyết về Tân Cương của Mỹ không được thông qua tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Ngày 6/10, Khóa họp lần thứ 51 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tiến hành biểu quyết về Dự thảo nghị quyết về Tân Cương do Mỹ cầm đầu trình lên, cuối cùng đã thất bại.

Về việc này, Người Phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 6/10 cho biết, vấn đề Tân Cương hoàn toàn không phải là vấn đề nhân quyền, mà là vấn đề chống khủng bố bạo lực, xóa bỏ cực đoan hóa và chống chia rẽ. Qua nỗ lực gian khổ, Tân Cương đã liên tục 5 năm không còn xảy ra sự kiện khủng bố bạo lực, nhân quyền của nhân dân các dân tộc Tân Cương được bảo vệ ở mức tối đa. Cộng đồng quốc tế biết rõ âm mưu thâm độc của các nước phương Tây như Mỹ lấy Tân Cương để kiềm chế Trung Quốc, vô cùng căm ghét những hành vi mượn cớ nhân quyền để can thiệp công việc nội bộ của nước khác.

Biên tập viên:Dung Dung