Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ gấu trúc Trung Quốc năm nay cả thảy đã nhân giống 13 con

2022-10-06 15:12:01(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

 Theo tin Đài chúng tôi: Phóng viên từ Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ gấu trúc Trung Quốc được biết, tính đến nay, toàn bộ gấu trúc dự định được nhân giống tại Trung tâm gấu trúc năm nay đã hoàn thành việc sinh đẻ, cả thảy đã nhân giống thành công 13 con trong 8 thai.

   Được biết, hiện nay, đàn giống gấu trúc nuôi dưỡng tại Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ gấu trúc Trung Quốc đã chiếm hơn 50% tổng số gấu trúc nuôi dưỡng trên toàn cầu, cấu trúc di truyền tốt đẹp.

    Trước đây chỉ theo đuổi số lượng nhân giống gấu trúc, phát triển đến hiện nay là theo đuổi chất lượng đàn giống gấu trúc. Từ năm 2017 đến nay, Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ gấu trúc Trung Quốc cả thảy có 6 con gấu trúc đã tham gia công tác tìm kiếm giống loài hoang dã, đến nay cả thảy đã nhân giống 10 con.

Ngoài ra, trong 1 năm kể từ khi thành lập Công viên quốc gia gấu trúc đến nay, tổng số diện tích khu bảo vệ gấu trúc tại tỉnh Tứ Xuyên đã lên đến 26,56 ki-lô-mét vuông, đàn giống gấu trúc hoang dã không ngừng phát triển lớn mạnh, tỷ lệ bắt gặp gấu trúc hoang dã đã từ 135 con/năm tăng lên đến 178 con/năm.

Biên tập viên:Duy Hoa