Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc: Trung Quốc đã thu hoạch vụ thu 181 triệu héc-ta

2022-10-03 16:11:03(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tháng 10 mùa thu lá vàng, là mùa thu hoạch. Theo tình hình nông nghiệp mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, vùng Đông Bắc Trung Quốc đang thu hoạch vụ thu toàn diện, cả nước Trung Quốc cũng thu hoạch vụ thu trên diện rộng. Hiện nay, Trung Quốc đã thu hoạch vụ thu 181 triệu héc-ta với tiến độ 34,3%. Xét về vùng miền, khu vực Tây Nam thu hoạch vụ thu gần 70%, khu vực Tây Bắc, trung và hạ du sông Trường Giang và Hoa Nam Trung Quốc đều đạt hơn 40%, khu vực Hoa Bắc và Hoàng Hoài Hải hơn 30%, và vùng Đông Bắc 15%.

Biên tập viên:Kiều Quân