Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế sẽ lần đầu tiên xem xét những đề tài liên quan hợp tác tàu ngầm hạt nhân Mỹ – Anh - Ôxtrây-li-a do Trung Quốc đưa ra

2022-09-29 14:23:37(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/9, Đại hội đồng khóa 66 Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế đã khai mạc tại Viên, Áo. Đại sứ I-ta-li-a tại Liên Hợp Quốc ở Viên được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng, ông Vương Quần, Trưởng Đoàn đại biểu Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ở Viên được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng.

Đại hội đồng lần này sẽ xem xét các chương trình nghị sự đề tài như ứng dụng khoa học công nghệ hạt nhân, tăng cường đảm bảo tính hiệu quả của công tác giám sát, dự toán ngân sách, cũng như vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Trung Đông, vấn đề an ninh hạt nhân U-crai-na, v.v.. Đại hội đồng còn sẽ xem xét chương trình nghị sự "Các vấn đề như chuyển giao vật liệu hạt nhân và công tác giám sát liên quan hợp tác tàu ngầm hạt nhân Mỹ – Anh - Ô-xtrây-li-a gây tác động đến "Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân’” do Trung Quốc lần đầu tiên đặt ra tại Đại hội đồng.


 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa