Nhân vật chính trị quan trọng nhiều nước trích dẫn qua câu “Khổng Tử viết”

2022-09-28 15:22:33(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:


Ngày 28/9/2022 là kỷ niệm 2573 ngày sinh Khổng Tử, Lễ hội văn hóa Khổng Tử quốc tế Trung Quốc đồng thời diễn ra tại quê hương Khổng Tử ở Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông. Là người sáng lập Nho gia, tư tưởng của Khổng Tử có ảnh hưởng sâu xa đối với Trung Quốc và thế giới, ông không những được tôn sùng ở Trung Quốc, mà còn nhận được sự yêu thích của các nước trên thế giới, trong đó có không ít nhân vật chính trị quan trọng ở các nước.

Biên tập viên:Vũ Minh