Pa-ki-xtan thay mặt gần 70 quốc gia có bài phát biểu chung tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc phản đối mượn cớ nhân quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc

2022-09-27 11:41:13(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/9, tại Khóa họp lần thứ 51 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ, Pa-ki-xtan đã thay mặt gần 70 quốc gia có bài phát biểu chung chỉ rõ, tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia chủ quyền là các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế. Công việc của Tân Cương, Hồng Công và Tây Tạng là công việc nội bộ của Trung Quốc. Phản đối chính trị hóa và áp dụng tiêu chuẩn kép trong các vấn đề nhân quyền, phản đối mượn cớ nhân quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Các bên cần phải tuân thủ tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng quyền tự chủ lựa chọn con đường phát triển dựa theo tình hình thực tế của các nước, đối xử bình đẳng các quyền con người, đặc biệt cần phải tôn trọng đầy đủ các quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa và quyền được phát triển.

Hơn 20 nước đã ủng hộ Trung Quốc bằng các hình thức như phát biểu riêng, v.v.. Gần 100 nước bày tỏ đồng cảm và ủng hộ lập trường chính đáng của Trung Quốc với những hình thức khác nhau.

Biên tập viên:Vũ Minh