Vẻ hiện đại trong nét cổ xưa – Vẻ đẹp kênh đào Đại Vận Hà

2022-09-27 14:38:45(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:


Là Di sản thế giới thứ 46 của Trung Quốc, đến nay kênh đào Đại Vận Hà đã có hơn 2.500 lịch sử, đã nuôi dưỡng cuộc sống tốt đẹp của người dân dọc kênh đào, phác họa lên bức tranh tươi đẹp

Biên tập viên:Vũ Minh