Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình: Lấy sử làm gương, kiên định đi lên phía trước trên chặng đường phục hưng

2022-09-26 16:16:23(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình viết lời tựa mang tiêu đề “Kiên định đi lên phía trước trên chặng đường phục hưng” cho bộ sách “Văn khố Phục hưng” sắp xuất bản phát hành.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, biên soạn và xuất bản bộ sách “Văn khố Phục hưng” có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc chúng ta kiện định niềm tự tin vào lịch sử, nắm bắt xu hướng thời đại, đi tốt trên con đường Trung Quốc, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Hiện nay, công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bước sang thời kỳ then chốt, chúng ta cần phải lấy sử làm gương.

Bộ sách “Văn khố Phục hưng” dày công lựa chọn những văn hiến quan trọng liên quan đến công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa kể từ Chiến tranh nha phiến năm 1840 đến nay, ghi lại dấu chân lịch sử không ngừng tìm kiếm, không nao núng để thực hiện đất nước giàu mạnh, dân tộc chấn hưng, nhân dân hạnh phúc của con cháu Trung Hoa với người Cộng sản Trung Quốc là đại diện.

Biên tập viên:Duy Hoa