Trung Quốc chào đón Ngày lễ bội thu nông dân lần thứ 5 vào tiết Thu Phân

2022-09-25 15:57:43(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/9 là tiết Thu Phân trong 24 tiết khí, cũng là Ngày lễ bội thu nông dân Trung Quốc lần thứ 5. Số liệu của Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc cho thấy, tính đến nay, diện tích thu hoạch lương thực vụ Thu toàn quốc Trung Quốc là 17,8 triệu héc-ta, vượt quá 20%, tiến độ nhanh hơn năm ngoái. Trong đó, ở khu vực Tây Nam, diện tích thu hoạch vượt quá 60%; ở khu vực trung và hạ du sông Trường Giang cũng như khu vực Hoa Nam, vượt quá 30%; ở khu vực Tây Bắc, vượt quá 20%; ở khu vực sông Hoàng Hà, sông Hoài và sông Hải Hà cũng như khu vực Đông Bắc, bắt đầu vụ thu hoạch. Tháng 9, mảnh đất Trung Hoa hiện lên các bức tranh bội thu sống động.

Ngày lễ bội thu nông dân Trung Quốc năm nay có chủ đề “Chào mừng bội thu, chờ đón Đại hội Đảng”, tổ chức triển khai các hoạt động chào mừng phong phú đa dạng. Sáng 23/9, hoạt động chào mừng đã mở màn tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; các địa phương tổ chức các hoạt động như triển lãm nông sản, hỗ trợ nông dân bằng hoạt động quảng bá nông sản và thúc đẩy tiêu dùng, phổ biến công nghệ mới, v.v., hân hoan chào mừng ngày lễ bội thu.

Biên tập viên:Duy Hoa