Đại sứ Trung Quốc thay mặt hơn 30 nước có bài phát biểu chung tại Hội đồng Nhân quyền LHQ phản đối những trừng phạt đơn phương thiếu căn cứ luật pháp quốc tế

2022-09-22 10:27:27(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 21/9, Khóa họp lần thứ 51 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tổ chức phiên thảo luận chung về các vấn đề nhân quyền mang tính chuyên đề, trong đó bao gồm quyền lợi kinh tế - xã hội - văn hóa và quyền phát triển. Đại sứ Trung Quốc tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ và các tổ chức quốc tế khác ở Thụy Sĩ Trần Húc thay mặt hơn 30 nước có bài phát biểu chung, kêu gọi các bên kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm, tăng cường tập trung vào các mặt thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi kinh tế - xã hội - văn hóa, xóa bỏ bất bình đẳng, phản đối những trừng phạt đơn phương thiếu căn cứ luật pháp quốc tế.

Bài phát biểu chung nêu rõ, Hội đồng Nhân quyền và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cần phải bảo vệ quyền lợi của các nước trong tự chủ lựa chọn con đường phát triển, phản đối can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, phản đối những trừng phạt đơn phương thiếu căn cứ luật pháp quốc tế, phản đối chính trị hóa và đẩy quyền phát triển ra đường biên.

Biên tập viên:Mẫn Linh