Tỉnh Thanh Hải Trung Quốc giảm được hơn 1700 km2 diện tích đất bị xói mòn trong ba năm

2022-09-18 15:45:10(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Phóng viên từ Cục Thủy lợi tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc được biết, 3 năm qua, ngành thủy lợi tỉnh Thanh Hải tập trung vào việc chống xói mòn đất, triển khai việc bảo vệ và phục hồi sinh thái, lũy kế giảm hơn 1 nghìn 781 km2 diện tích đất bị xói mòn.

Là đầu nguồn của ba dòng sông Hoàng Hà, Trường Giang và sông Lan Thương, tỉnh Thanh Hải hàng năm chuyển hơn 60 tỷ m3 tài nguyên nước tới vùng hạ du, là khu vực giữ nước và bức bình phong sinh thái quan trọng của Trung Quốc. Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hải cũng là một trong những tỉnh đối mặt với tình trạng xói mòn đất khá nghiêm trọng.

Nhằm chống xói mòn đất từ căn bản, những năm qua, dựa vào việc xây dựng ruộng bậc thang, ra sức phát triển ngành nông nghiệp đặc sắc địa phương, tỉnh Thanh Hải vừa cải thiện điều kiện sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất tổng hợp của ngành nông nghiệp, lại thực hiện chống xói mòn đất, cải thiện môi trường sinh thái.

Được biết, trong khu vực chống xói mòn đất, tỷ lệ phủ xanh tăng 15%-35%, tỷ lệ sử dụng đất được nâng cao từ 50% lên hơn 70%.

Biên tập viên:Vũ Minh