Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tiếp thêm năng lượng tích cực cho hòa bình và phồn thịnh của thế giới trên “tinh thần Thượng Hải”

2022-09-18 15:29:58(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, “Thời gian qua, chúng ta giành được thành công to lớn trong thực hành ‘Tinh thần Thượng Hải’, trong thời gian tới, chúng ta vẫn sẽ tiến lên phía trước thể theo ‘Tinh thần Thượng Hải’”. Ngày 16/9 theo giờ địa phương, bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 22 nhận được sự đồng tình rộng rãi của các nhân sĩ tham dự hội nghị.

Sau 21 năm phát triển, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã là tổ chức hợp tác khu vực che phủ diện tích lãnh thổ rộng nhất, dân số đông nhất trên thế giới. Năm nay, tổ chức này đã kết nạp thêm một số nước làm nước thành viên và nước đối thoại, đối tác, nhóm bạn bè không ngừng mở rộng. Nguyên nhân đằng sau của sự thành công này là gì? Bên ngoài có thể tìm thấy đáp án từ 5 kinh nghiệm do Chủ tịch Tập Cận Bình đúc kết.

“Kiên trì sự tin cậy chính trị”, “kiên trì hợp tác cùng có lợi”, “kiên trì đối xử bình đẳng”, “kiên trì mở cửa và bao trùm” và “kiên trì công bằng và chính nghĩa” – “5 kiên trì” này đã quyết định Tổ chức Hợp tác Thượng Hải không lôi kéo bè phái chính trị biệt lập, không đi con đường cũ đối đầu ý thức hệ, không chơi “luật rừng” nước lớn bắt nạt nước nhỏ, nước mạnh ức hiếp nước yếu, mà là đề xướng đối thoại văn minh, tôn trọng lợi ích cốt lõi và con đường phát triển đã lựa chọn của mỗi nước, chiếu cố đến đòi hỏi về lợi ích của mỗi nước, hiệp thương nhất trí khi gặp phải vấn đề. “5 kiên trì” này đã thể hiện đầy đủ nội hàm tin cậy, cùng có lợi, bình đẳng, hiệp thương, tôn trọng văn minh đa dạng, tìm kiếm cùng nhau phát triển của “tinh thần Thượng Hải”, là chủ nghĩa đa phương thực sự.

Điều đáng nói là, nội dung của sáng kiến an ninh toàn cầu do Trung Quốc đề xuất được ghi vào “Tuyên bố Samarkand” thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh lần này, tinh thần sáng kiến phát triển toàn cầu do Trung Quốc đề xuất cũng được thể hiện trong Tuyên bố, các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tái khẳng định ủng hộ sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Điều này đủ để nói lên chủ trương của Trung Quốc phù hợp mối quan tâm chung và đòi hỏi về lợi ích của các nước thành viên.

Biên tập viên:Thu Nguyệt