Hội đồng Thống đốc IAEA sẽ liên tục 4 lần thiết lập chủ đề thảo luận hợp tác tàu ngầm hạt nhân Mỹ, Anh, Ô-xtrây-li-a do Trung Quốc chủ động đưa ra bằng phương thức hiệp thương

2022-09-13 11:29:23(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế ngày 12/9 đã diễn ra tại Thủ đô Viên, Áo. Hội nghị lần thứ 4 hiệp thương nhất trí quyết định thảo luận các vấn đề hữu quan hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa ba nước Mỹ - Anh - Ô-xtrây-li-a bằng hình thức chủ đề chính thức riêng.

Sau khi thông qua chương trình nghị sự trên, ông Vương Quần, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ở Viên cho biết, dưới sự đề xuất của Trung Quốc, Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế sẽ liên tục 4 lần thông quaphương thức hiệp thương nhất trí quyết định thiết lập chủ đề chính thức riêng. Điều này phản ánh đầy đủ sự quan ngại của cộng đồng quốc tế về vấn đề chuyển nhượng tài liệu vũ khí hạt nhân được đề cập trong hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa ba nước Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a, thể hiện “nhóm nhỏ” kiểu Mỹ không được lòng người tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế.

Đại sứ Vương Quần nhấn mạnh, bản chất của vấn đề chuyển nhượng tài liệu hạt nhân được đề cập trong hợp tác tàu ngầm hạt nhân Mỹ - Anh - Ô-xtrây-li-a là phổ biến hạt nhân, ba nước này nên từ bỏ hành động gây tổn hại cho toàn cầu.

Biên tập viên:Thiên Thư