Tuyến đường sắt Trung - Lào hoạt động 9 tháng, tổng giá trị hàng hóa vận chuyển quốc tế lần đầu tiên vượt 10 tỷ Nhân dân tệ

2022-09-04 16:54:11(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Số liệu thống kế của Hải quan Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cho thấy, tuyến đường sắt Trung – Lào hoạt động tròn 9 tháng, Hải quan Côn Minh lũy kế giám sát kiểm tra và cấp phép thông quan 1,202 triệu tấn hàng hóa xuất nhập khẩu, tổng giá trị hàng hóa đạt 10,08 tỷ nhân dân tệ. Hiện nay, Trung Quốc đã có 31 tỉnh (khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương) khai thông tàu liên vận qua đường sắt Trung - Lào, vận tải xuyên biên giới không ngừng nâng cao sức sống, đã bấm “nút tăng tốc” cho việc xây dựng “Một vành đai, một con đường”.

Chủng loại hàng hóa đã từ cao su, bách hóa trong thời kỳ đầu khai thông mở rộng lên gần 2.000 mặt hàng như điện tử, quang điện, thiết bị viễn thông, hoa tươi v.v., các mặt hàng trên qua Lào được vận chuyển sang 8 nước gồm Việt Nam, Mi-an-ma, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và In-đô-nê-xi-a.

Biên tập viên:La Thành