Bộ Ngoại giao I-ran: Các vấn đề còn lại trong việc nối lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân I-ran là "nhạy cảm và quan trọng"

2022-08-29 11:24:22(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Ngày 28/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao I-ran Ca-na-ni cho biết, hầu hết các vấn đề trong việc nối lại đàm phán về việc thực hiện thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran đã được giải quyết, và các vấn đề còn lại là "nhạy cảm, quan trọng và có tính quyết định".

Trả lời phỏng vấn cùng ngày, người phát ngôn Ca-na-ni cho biết, các chuyên gia I-ran đang tổ chức một cuộc họp riêng để xem xét phản ứng của Mỹ đối với các đề xuất của I-ran nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Phía I-ran sẽ trả lời phía Mỹ trong thời gian sớm nhất sau cuộc họp chuyên gia và thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định. Người phát ngôn Ca-na-ni cho biết, mong Mỹ cân nhắc kỳ vọng chính đáng của I-ran.

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt