Báo cáo EU cho biết châu Âu có thể đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 500 năm qua

2022-08-24 11:16:03(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Trung tâm Nghiên cứu liên hợp Ủy ban Liên minh Châu Âu ngày 23/8 ra báo cáo cho biết, châu Âu có thể đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 500 năm qua, và vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu hạn hán giảm nhẹ.

Tại các khu vực chịu ảnh hưởng hạn hán mùa xuân như miền bắc Y-ta-li-a, vùng đông nam Pháp cũng như Hung-ga-ri và Ru-ma-ni, tình hình xấu đi nghiêm trọng nhất.

Báo cáo cho biết, hạn hán ảnh hưởng vận tải đường thủy trong nội địa và sản xuất điện lực, một số hoa màu xuất hiện sụt giảm sản lượng. Sản lượng ngô năm nay giảm 16 % so với mức trung bình 5 năm trước, sản lượng đậu nành và hạt hướng dương sẽ lần lượt giảm 15% và 12%.

Biên tập viên:Hạ Vi