Sự phương hại của Mỹ đối với Áp-ga-ni-xtan vẫn chưa kết thúc

2022-08-21 15:21:15(GMT+08:00) Nhân dân nhật báo
Chia sẻ:

Theo Nhân dân Nhật báo Trung Quốc: Tháng 8 năm ngoái, Mỹ vội vã rút khỏi Áp-ga-ni-xtan, để lại cục diện hỗn loạn. Một năm sau, Áp-ga-ni-xtan mong đợi tái thiết sau chiến tranh đang đứng trước nhiều thách thức như khủng hoảng nhân đạo gia tăng, kinh tế tiếp tục đìu hiu, tấn công khủng bố xảy ra dồn dập. Chuyên gia về vấn đề Áp-ga-ni-xtan chỉ rõ, những hành vi của Mỹ đã để lại khó khăn và bế tắc khó thoát khỏi cho nhân dân Áp-ga-ni-xtan.

Hiện nay, Mỹ không những không phản tỉnh, mà còn tiếp tục phương hại Áp-ga-nix-tan. Vì vậy, cần phải đề phòng các loại tấn công và phá hoại của Mỹ có thể gặp phải trong quá trình giúp Áp-ga-ni-xtan hòa giải và tái thiết.

 

 

 

Biên tập viên:Hải Vân