Phương tiện truyền thông Trung Quốc và Áp-ga-ni-xtan cùng tổ chức diễn đàn tập trung vào vấn đề tái thiết Áp-ga-ni-xtan

2022-08-21 15:26:29(GMT+08:00) Nhân dân nhật báo
Chia sẻ:

Theo Nhân dân Nhật báo Trung Quốc: Ngày 18/8, tại Thủ đô Ca-bun Áp-ga-ni-xtan và Bắc Kinh, kênh CGTN và Đài truyền hình Shamshad Áp-ga-ni-xtan cùng tổ chức diễn đàn truyền hình cấp cao tập trung vào vấn đề tái thiết Áp-ga-ni-xtan sau chiến tranh, theo phương thức kết hợp trực tuyến và ngoại tuyến, Đại diện Liên Hợp Quốc, quan chức Chính phủ, học giả Trung Quốc và Áp-ga-ni-xtan đã tham gia, thảo luận những thách thức đặt ra trong tái thiết Áp-ga-ni-xtan sau một năm Mỹ rút quân. 

 

Biên tập viên:Hạ Vi