Tình hình nhân quyền của các dân tộc thiểu số Trung Quốc đang ở thời kỳ tốt nhất lịch sử

2022-08-18 14:45:42(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/8, Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức buổi họp báo có chủ đề “Trung Quốc trong 10 năm qua”, người phụ trách liên quan của Ủy ban Dân tộc Nhà nước và Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc giới thiệu những thành tựu và biện pháp về sự nghiệp đoàn kết và tiến bộ của các dân tộc trong thời đại mới. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc Triệu Dũng cho biết, kể từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII đến nay, sự nghiệp đoàn kiết và tiến bộ của các dân tộc Trung Quốc đã thu được những thành tựu mang tính lịch sử mới. Tình hình nhân quyền của các dân tộc thiểu số Trung Quốc đang ở thời kỳ tốt nhất lịch sử.

Vùng dân tộc thiểu số từng là điểm khó và trọng điểm trong công tác công kiên thoát nghèo của Trung Quốc. 10 năm qua, công cuộc thoát nghèo vươn lên khá giả của Trung Quốc đã mang đến những đổi thay mang tính lịch sử cho vùng dân tộc thiểu số. Ông Triệu Dũng cho biết, toàn bộ 31 triệu 210 nghìn dân nghèo khó ở vùng dân tộc thiểu số đã thoát nghèo; thu nhập có thể chi phối bình quân đầu người của cư dân thành thị ở vùng dân tộc thiểu số trung bình tăng 7,7%, cư dân nông thôn tăng 10,2%; tuổi thọ trung bình của người dân Tây Tạng tăng 4 tuổi.

Khi đề cập đến các biện pháp tiếp theo để thúc đẩy các dân tộc cùng thực hiện hiện đại hóa, ông Triệu Dũng cho biết, sẽ trọng điểm nắm bắt “3 điều then chốt”, đó là: phát triển ngành nghề, cơ sở hạ tầng và lá chắn cho hệ sinh thái, thúc đẩy vùng dân tộc thiểu số phát triển chất lượng cao, tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ các vùng miền có sự khác biệt, thúc đẩy chấn hưng nông thôn ở vùng dân tộc thiểu số.

Truyền thông phương Tây từng bóp méo Trung Quốc phổ biến Hán ngữ tại vùng dân tộc thiểu số. Về việc này, ông Triệu Dũng chỉ rõ, Hiến pháp Trung Quốc có quy định rõ ràng đảm bảo tự do của các dân tộc thiểu số học tập và sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình.

Trừ dân tộc Hồi và dân tộc Mãn sử dụng Hán ngữ ra, 53 dân tộc thiểu số khác có ngôn ngữ riêng, 22 dân tộc thiểu số sử dụng 28 chữ viết, hoàn toàn không tồn tại cái gọi là vấn đề diệt chủng về văn hóa mà truyền thông phương Tây cố tình bóp méo.

Biên tập viên:Duy Hoa