Thẩm Dương với sức hấp dẫn của Thịnh Kinh huyền thoại

2022-08-18 16:09:52(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:


Thành phố Thẩm Dương thời xưa có tên gọi là Thịnh Kinh, là thành phố trung tâm khu vực Đông Bắc Trung Quốc, cơ sở công nghiệp và cơ sở chế tạo trang thiết bị tiên tiến quan trọng của Trung Quốc, cũng là một thành phố văn hóa lịch sử có hơn 2.300 năm lịch sử.

Biên tập viên:Vũ Minh