Châu gấm vóc

2022-08-18 16:05:59(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:


Cẩm Châu ở tỉnh Liêu Ninh, là thành phố mở cửa quan trọng của vùng đông bắc Trung Quốc, thành phố nổi tiếng văn hóa có hơn 2.000 năm lịch sử, thành phố quan trọng nổi tiếng về thương mại, thành phố có bến cảng hiện đại phát triển bừng bừng, cũng là thành phố thích hợp để sống với cảnh quan tươi đẹp. 

Biên tập viên:Vũ Minh