Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh phải tiếp thêm động lực mới cho ổn định kinh tế và thúc đẩy phát triển

2022-08-18 11:06:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Từ ngày 16-17/8, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường khảo sát tại thành phố Thâm Quyến, nhấn mạnh cần phải thực hiện yêu cầu của Trung ương về phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, ổn định kinh tế vững chắc, phát triển được đảm bảo an toàn, tiếp tục củng cố nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế, đặt ổn định tăng trưởng lên vị trí nổi bật hơn, ổn định việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, kích hoạt sức sống và tăng cường động lực dựa vào cải cách mở cửa, duy trì kinh tế vận hành ở trong biên độ hợp lý.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, tỉnh Quảng Đông cũng như thành phố Thâm Quyến trên tuyến đầu cải cách mở cửa, đã có những thay đổi long trời lở đất dựa vào cải cách mở cửa, Quảng Đông là tỉnh lớn nhất về kinh tế, Thâm Quyến cũng đã phát triển thành một đô thị quốc tế, cần phải tiếp tục phát huy vai trò dẫn đầu trong công cuộc cải cách mở cửa và vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế, đóng góp lớn hơn cho việc phát triển của cả nước.

Trong thời gian khảo sát, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đặc biệt đến dâng hoa trước tượng đồng đồng chí Đặng Tiểu Bình tại Công viên Liên Hoa Sơn.

Biên tập viên:La Thành